Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen gitt av OZERTY NORGE ("vi", "oss" eller "vår") på ozerty-norge.com ("nettstedet") er kun for generelle informasjonsformål. All informasjon på nettstedet er gitt i god tro, men vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettstedet. Under ingen omstendigheter kan vi holdes ansvarlige overfor deg for tap eller skade av noe slag, som har oppstått som følge av bruken av nettstedet eller som følge av tilliten til informasjon gitt på nettstedet. din bruk av nettstedet og din tillit på eventuell informasjon på nettstedet skjer utelukkende på egen risiko.

 

Ansvarsfraskrivelse for eksterne lenker

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsider eller innhold, som tilhører eller stammer fra tredjeparter eller lenker til nettsider og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss. Vi verken støtter, garanterer eller påtar oss ansvar for nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjonen som tilbys av tredjeparts nettsteder som er lenket via nettsiden, eller av nettsteder eller lenker som knyttes til andre annonser. vi vil ikke være en part i eller på noen måte være ansvarlig for å overvåke en transaksjon mellom deg og tredjepartsleverandører av produkter eller tjenester.

Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet kan inneholde attester fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse attestene gjenspeiler brukernes reelle erfaringer og holdninger. Erfaringene er imidlertid personlige for de bestemte brukerne og er ikke nødvendigvis representative for alle brukere av våre produkter og/eller tjenester. Vi hevder ikke, og du bør ikke anta, at alle brukere vil ha de samme erfaringene. Dine individuelle resultater kan variere.

Uttalelsene på nettstedet sendes inn i ulike former som tekst, lyd og/eller video, og gjennomgås av oss før de offentliggjøres. De vises på nettstedet ordrett som gitt av brukerne, bortsett fra retting av grammatikk eller skrivefeil. Noen vitnesbyrd kan ha blitt forkortet av hensyn til kortfattethet, om det fulle vitnemålet inneholdt uvedkommende informasjon som ikke er relevant for allmennheten.

De synspunkter og holdninger som er å finne i attestene tilhører utelukkende den enkelte bruker og reflekterer ikke våre synspunkter og meninger. Vi er ikke tilknyttet brukere som gir attester, og brukere får ikke betalt eller på annen måte kompensert for sine attester.

Kontakt oss :

Fra 9:00 til 18:00. Mandag til Fredag.
Tl : 800 62 443
E-mail : kontakt@ozerty-norge.com