Gyldig fra 21. desember 2020

Nettstedet (heretter kalt "OZERTY"), er publisert på adressen https://ozerty-norge.com.

ARTIKKEL 1 : Definisjoner

For å lette lesbarheten av disse Abonnementsvilkårene, vil følgende termer alltid ha betydningen og omfanget som er tillagt dem i denne artikkelen.

Termer

Definisjoner


T & Cs


Refererer til disse Vilkårene og betingelsene for abonnement.


Brukerkonto

 


Refererer til brukerens personlige konto, hvis registrering er nødvendig for bruk av tjenesten, og som han kan få tilgang til på nettstedet ved hjelp av sine påloggingsopplysninger for å se og administrere en rekke informasjon om ham på nettstedet, spesielt deres personlige data, historikken over kjøp gjort på nettstedet, deres leveringsadresser, etc.

 


Påloggingsopplysninger


Refererer til brukernavnet og passordet valgt av brukeren og som lar ham få tilgang til sin brukerkonto for å få tilgang til hele eller deler av tjenesten.


Registrering


Refererer til den elektroniske registreringsprosedyren på nettstedet som brukeren må fullføre for å bruke hele eller deler av tjenesten, og som resulterer i opprettelsen av påloggingsopplysningene og brukerkontoen.


Tjenesteavgifter


Refererer til kostnadene for tjenesten som brukeren har abonnert på, inkludert for eksempel, men ikke begrenset til: leveringskostnader, produkttilpasningskostnader når de tilbys, etc.


Tjeneste


Refererer til tjenesten som tilbys på nettstedet av OZERTY for inngåelse av ett eller flere abonnementer via nettstedet.

 


Nettsted


Refererer til nettstedet https://ozerty-norge.com som lar deg se nåværende forbruksvarer og som lar deg kjøpe dem og få leveransene dine levert.


Bruker


Refererer til enhver myndig person eller juridisk person registrert på nettstedet og som abonnerer på tjenesten, hvis aktuelt.

 


Besøkende


Refererer til enhver fysisk eller juridisk person som får tilgang til nettstedet for konsultasjonsformål og som ikke har en brukerkonto.

 


Abonnement


Refererer til abonnementsprogrammet som tilbys av Ozerty.

 


Abonnent


Refererer til enhver bruker som har abonnert på tjenesten.

 


Ozerty No Limit


Refererer til navnet på abonnementsprogrammet som tilbys av Ozerty.

 

 

ARTIKKEL 2 : Aksept av vilkårene og betingelsene for bruk

Disse T & Cs regulerer brukernes tilgang til den Abonnerte Tjenesten som tilbys på Nettstedet (Ozerty No Limit). Abonnering på tjenesten innebærer aksept av Vilkårene og betingelsene for bruk av Tjenesten beskrevet her.

Enhver registrering og/eller abonnement på gratis eller betalte tjenester, etter omstendighetene, innebærer ubetinget aksept fra brukerens side av bestemmelsene i T & Cs som han uttrykkelig erkjenner å ha lest, forstått og akseptert på forhånd.

Abonnementet skjer gjennom en avkrysningsboks når brukeren foretar et kjøp for første gang ("Abonner på Ozerty No Limit").

Dagens versjon av T & Cs er tilgjengelig når som helst og fritt tilgjengelig på nettstedet. OZERTY kan endre T & Cs når som helst avhengig av visse tekniske, økonomiske, juridiske eller kommersielle begrensninger, for eksempel lansering av nye tjenester.

Brukere blir informert om endringer i T & Cs innen rimelig tid. I så fall blir de informert når de logger inn på de nye gjeldende T & Cs og må akseptere dem for å fortsette å dra nytte av tjenestene.

Hvis ikke, kan brukeren avslutte abonnementet, denne oppsigelsen trer i kraft ved mottak av brukerens siste bestilling for enhver bestilling gjort før endringen av T & Cs.

Eventuelle avvik fra T & Cs, for å være gyldige og bindende for OZERTY, må være gjenstand for et skriftlig dokument signert av OZERTY og brukeren og uttrykkelig henvise til T & Cs.

ARTIKKEL 3 : Beskrivelse av tjenesten

Ozerty No Limit er et abonnementsprogram som lar abonnenten nyte fordelene beskrevet på nettstedet.

Følgende tjenester tilbys abonnenter:

- Ubegrenset gratis levering for 1 år

Prisen på abonnementet er 299 kr. Den første måneden er gratis, men abonnenten må betale et engangsgebyr på 25 kr ved første bestilling for å aktivere abonnementet.

ARTIKKEL 4 : Abonnementsperiode

Ozerty No Limit-abonnementet er tilgjengelig på nettstedet og tilbys for en periode på 1 år fra abonnementsdatoen.

Ved utløpet av abonnementet, og med mindre abonnenten uttrykkelig har sagt opp abonnementet via sin brukerkonto, fornyes abonnementet automatisk på slutten av abonnementsperioden med en ny ettårsperiode.

Abonnementet kan også avsluttes av OZERTY dersom abonnementet blir avsluttet av abonnenten på deres brukerkonto.

Enhver ny abonnementsperiode som begynner etter oppsigelse på initiativ av abonnenten, er ikke refunderbar.

ARTIKKEL 5 : Abonnement & betalingsvilkår

Abonnenten kan abonnere på Ozerty No Limit via nettstedet når han foretar et kjøp for første gang eller ved å logge på brukerkontoen.

Abonnementet betales en gang i året og belastes samtidig med det første kjøpet etter abonnementsfornyelsen.

Abonnenten godtar at Ozerty lagrer deres betalingsinformasjon for automatiske fornyelser og fremtidige betalinger.

Betalinger for tjenesteavgifter skal betales på det tidspunktet bestillingen er fullført.

Ved opphør av betalingstjenesten kan abonnenten miste rettighetene sine under abonnementsprogrammet.

Abonnenten kan oppdatere sine betalingsopplysninger via sin brukerkonto.

ARTIKKEL 6 : Oppsigelse

Abonnenten kan avslutte abonnementet når som helst via sin brukerkonto.

Oppsigelsen trer i kraft ved mottak av abonnentens siste bestilling for enhver bestilling gjort før oppsigelsen.

Ingen refusjon vil bli gitt for inneværende abonnementsperiode.

OZERTY forbeholder seg retten til å avslutte abonnementet i tilfelle misbruk av tjenesten eller i tilfelle manglende overholdelse av disse vilkårene.

ARTIKKEL 7 : Endringer av T & Cs

OZERTY forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene når som helst. Eventuelle endringer vil bli varslet minst 30 dager i forveien før de trer i kraft til abonnenten. Hvis abonnenten ikke aksepterer de nye T & Cs, kan han be om å kansellere abonnementet ved å følge prosedyren ovenfor.

ende til T & Cs.

OZERTY forbeholder seg retten til å suspendere ethvert abonnement eller umiddelbart avslutte sine tjenester til fordel for en bruker, spesielt hvis han bryter en bestemmelse i T & Cs.

En trykt versjon av T & Cs samt all informasjon sendt elektronisk vil bli akseptert i enhver rettssak angående anvendelsen av disse T & Cs, på samme måte og under samme betingelser som ethvert annet dokument skrevet og oppbevart i papirformat.

Det faktum at OZERTY ikke utøver, på noe tidspunkt, en rettighet anerkjent av disse T & Cs, eller ikke krever gjennomføring av noen bestemmelse i avtalen som følger av disse T & Cs, kan under ingen omstendigheter tolkes som en endring av kontrakten, eller som en uttrykkelig eller stilltiende fraskrivelse av retten til å utøve denne rettigheten i fremtiden, eller av retten til å kreve nøye oppfyllelse av de forpliktelsene som er inngått heri.

Ved manglende aksept av de angitte T & Cs i denne kontrakten, må brukeren frasi seg å dra nytte av tjenesten abonnert på nettstedet.

ARTIKKEL 3 : Abonnementet

Ved å abonnere på Ozerty No Limit, godtar abonnenten å betale 25kr per måned (betalt årlig 299kr per år). Til gjengjeld låser abonnenten opp en 40% rabatt på hele nettstedet (kan kombineres med alle rabatterte priser på nettstedet), gratis standard frakt hele året, og dedikert prioritert kundeservice. Mens abonnementet er aktivt, vil abonnenten nyte fordelene. Hvis abonnementet avsluttes, går fordelene tapt inntil abonnementet blir aktivt igjen.

ARTIKKEL 4 : Gratis prøveperiode

Ved å abonnere på tjenesten, har abonnenten 6 (seks) dager med gratis bruk av hele tjenesten, hvoretter, med mindre kanselleringen av tjenesten er eksplisitt forespurt av abonnenten, skal tjenesten betales.

ARTIKKEL 5 : Betaling

Ved slutten av gratisperioden, vil et beløp på 299kr bli belastet din foretrukne betalingsmåte. I tilfelle forsinkelse i godkjenningen av betalingen, betalingssvikt eller noen omstendigheter som hindrer betalingen i å gå gjennom, vil abonnementet umiddelbart avsluttes og alle fordeler vil gå tapt.

ARTIKKEL 6 : Kansellering

Abonnementet er en ikke-bindende tjeneste. Det kan avbrytes når som helst. Abonnenten kan be om kansellering av abonnementet når som helst ved å be om kansellering via e-post til kontakt@ozerty-norge.com.

Hvis det har gått mindre enn 30 dager mellom belastningen og kanselleringsforespørselen, og abonnenten ikke har brukt noen av sine fordeler, kan full refusjon kreves.

I tilfelle noen av fordelene er brukt i løpet av de første 30 dagene, er den første måneden forbrukt og kan ikke refunderes, bare den resterende perioden av måneden kan refunderes.

Etter de første 30 dagene kan abonnenten be om refusjon for den resterende perioden av abonnementet. Enhver startet måned er en skyldig måned og kan ikke refunderes. For eksempel, hvis abonnenten etter 33 dager ønsker å stoppe sitt abonnement, kan han be om refusjon av 25kr x 10 måneder: 250kr (den andre måneden er startet, den er ikke refunderbar).

Hvis en kanselleringsforespørsel mottas via e-post, vil enhver ny betaling som kan skje etter datoen bli automatisk refundert.

Alle refusjoner skal utstedes innen ikke mer enn 14 virkedager.

ARTIKKEL 7 : Endringer i T & Cs

OZERTY forbeholder seg retten til å redigere disse betingelsene når som helst. Alle endringer skal varsles minst 30 dager før endringen trer i kraft, til abonnenten. Hvis abonnenten ikke godtar de nye T & Cs, kan abonnenten be om kansellering av abonnementet etter prosedyren ovenfor.

ARTIKKEL 8 : Ansvarsbegrensninger

Tjenesten leveres "som den er" og "som tilgjengelig" uten noen form for garanti.

OZERTY kan ikke holdes ansvarlig for utilgjengeligheten av et produkt, eller hvis produktet kjøpt ikke oppfyller abonnentens forventninger.

ARTIKKEL 9 : Personopplysninger

Ved å abonnere på Ozerty No Limit, godtar abonnenten herved OZERTYs bruk av personopplysningene i samsvar med personvernreglene på nettstedet.

ARTIKKEL 10 : Gjeldende lov

Disse T & Cs er underlagt norsk lov.

Eventuelle klager må sendes innen maksimalt tretti (30) dager etter utførelsen eller den planlagte utførelsesdatoen for tjenesten som er abonnert av abonnenten til følgende adresse:

kontakt@ozerty-norge.com

I fravær av en minnelig løsning av en tvist mellom partene, vil norske domstoler ha eksklusiv jurisdiksjon til å behandle den.

Kontakt oss :

Fra 9:00 til 18:00. Mandag til Fredag.
Tl : 80 06 24 43
E-mail : 
kontakt@ozerty-norge.com